Isnin, 29 April 2013

Kesalahan Struktur Ayat1.            Ayat Gabungan
Ayat gabungan terbentuk daripada dua atau beberapa ayat tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung.
Contoh:
                Nani dan Nora ke perpustakaan.
                Nurul  bukan saja pandai tetapi juga pemurah.

Kesalahan dalam pembentukan ayat gabungan berlaku apabila ayat-ayat tunggal yang membentuk ayat gabungan tidak digabungkan dengan betul.

Contoh:
SALAH
BETUL
1.  Mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau 
      Pulau Langkawi?
1.  Mereka akan melancong ke Pulau Tioman atau
      ke Pulau Langkawi?
2.  Saya tidak pasti sama ada Nora tinggal di
      Jelutong atau Sg. Ara.
2.  Saya tidak pasti sama ada Nora tinggal di
      Jelutong atau di Sg. Ara.
3.  Baik yang kaya atau miskin semuanya mampu
      berjaya.
3.  Baik yang kaya atau yang miskin semuanya 
      mampu berjaya.
4.  Hadiah ini untuk Mira bukan Mirza.
4.  Hadiah ini untuk Mira bukan untuk Mirza.
5.  Jangankan membeli kereta, motosikal pun saya
      tidak mampu.
5.  Jangankan membeli kereta, membeli motosikal
      pun saya tidak mampu.

2.            Ayat Pancangan
Ayat pancangan  ialah ayat yang berasal daripada dua ayat tunggal yang salah satunya dipancangkan pada ayat yang satu lagi.
Contoh:
                a. Kereta Pak Dollah itu terbabas.
Contohnya:
Ayat (a) terbit daripada dua ayat, iaitu:
i.              Kereta itu terbabas.
ii.             Kereta itu kereta Pak Dollah.
               
b. Walaupun miskin, keluarga Mak Bedah bahagia.
Ayat (b) terbit daripada dua ayat yang berikut ini:
i.              Keluarga Mak Bedah miskin.
ii.             Keluarga Mak Bedah bahagia.
Kesalahan dalam pembentukan ayat pancangan berlaku apabila unsur penerang dalam ayat tersebut salah strukturnya.
Contohnya:
SALAH
BETUL
1.  Rumah itu di atas bukit tidak ada penghuninya.
1.  Rumah di atas bukit itu tidak ada penghuninya.
2.  Bangunan itu yang tinggi ialah Menara Kuala
      Lumpur.
2.  Bangunan yang tinggi itu ialah Menara Kuala
      Lumpur.

Kesalahan dalam pembentukan ayat pancangan berlaku juga kerana tidak ada kata hubung pancangan yang menghubungkan klausa bawahan dengan klausa utama.
Contoh:
SALAH
BETUL
1.  Kami berdoa kamu berjaya.
1.  Kami berdoa agar kamu berjaya.
2.  Semua orang tahu dia anak Dato’ Zain.
2.  Semua orang tahu bahawa dia anak Dato’ Zain.

3.            Ayat Tergantung
Ayat mesti terdiri daripada subjek dan predikat.
Dalam susunan ayat biasa, letak subjek di depan dan letak predikat di belakang.
Contoh:                                Budak itu  /  menangis.
                                Farhana  /  jatuh ke dalam longkang.

Dalam susunan ayat songsang, letak subjek di belakang dan predikat di depan.
Contoh:                                Siapakah  /  gadis itu.
                                Itulah  /  teman saya.

Bentuk ujaran yang tidak mempunyai subjek atau predikat disebut sebagai ‘ayat tergantung’.

SALAH
BETUL
1.  Di seluruh negara dilanda banjir.
1.  Seluruh negara dilanda banjir.
2.  Dengan kehadiran tuan akan menyerikan majlis
      ini.
2.  Kehadiran tuan akan menyerikan majlis ini.
3.  Banyak pelajar lelaki yang lulus dengan baik.
3.  Banyak pelajar lelakilah yang lulus dengan baik.
4.  Ada pihak membangkang cadangan itu.
4.  Ada pihak yang membangkang cadangan itu.
5.  Dia yang datang kelmarin.
5.  Dia  datang kelmarin.
6.  Mengetahui hal itu saya membatalkan
      rancangan.
6.  Setelah mengetahui hal itu, saya membatalkan
      rancangan.
7.  Kesan kemelesetan ekonomi pengangguran
     meningkat.
7.  Sebagai kesan kemelesetan ekonomi, 
     pengangguran meningkat.
8.  Turut menghadiri majlis itu ialah Menteri
      Pelajaran.
8.  Yang turut menghadiri majlis itu ialah Menteri
      Pelajaran.
9.  Apakah perlu kita lakukan sekarang?
9.  Apakah yang perlu kita lakukan sekarang?
10. Siapa kata saya berbohong?
10. Siapakah yang mengatakan saya berbohong?
11. Peserta-peserta lulus saja akan dipilih.
11. Peserta-peserta yang lulus sajalah yang akan
       dipilih.
12. Daripada bukti-bukti ini jelas menunjukkan
       bahawa dia bersalah.
12. Bukti-bukti ini jelas menunjukkan
       bahawa dia bersalah.
13. Mengikut beliau menyatakan bahawa
       perompak bersenjata api sudah itu tumpas.
13. Beliau mengatakan bahawa perompak
       bersenjata api  itu sudah tumpas.
14. Yang manakah betul?
14. Yang manakah yang betul?
15. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut.
15. Butiran mesyuarat adalah seperti yang berikut.

5.            Ayat yang Tidak Betul Susunannya
Apabila kata-kata tidak betul susunannya, maka bentuk bahasa menjadi salah atau tidak baku.

SALAH
BETUL
Ini hari Azizah tidak datang.
Hari ini Azizah tidak datang.
Buku ini saya tidak mahu membaca.
Saya tidak mahu membaca buku ini.
Yang melukis gambar ini Zainallah.
Yang melukis gambar ini Zainal.
Yang memukul awak siapakah?
Yang memukul awak siapa?
Itu pen dakwat sudah habis.
Pen itu sudah habis dakwat.
Nora dan Nani baik berkawan.
Nora dan Nani berkawan baik.
Majalah itu saya tidak menyimpannya.
Saya tidak menyimpan majalah itu.


Kata AdjektifKata adjektif ialah kata yang berfungsi untuk menerangkan keadaan atau sifat bagi sesuatu kata nama atau frasa nama.
Kata adjektif boleh dikenal pasti apabila sesuatu kata itu boleh menerima kata penguat.  Kata penguat ada tiga jenis, iaitu kata penguat hadapan  yang hadir sebelum kata adjektif, kata penguat belakang yang hadir selepas kata adjektif, dan penguat bebas yang hadir sebelum atau selepas kata adjektif.
Kata Penguat Hadapan
Kata Penguat Belakang
Kata Penguat Bebas
terlalu, paling, agak, begitu
sekali, benar, nian, betul
amat, sangat, sungguh
Contoh ayat:
·         Pokok di belakang rumah Rahman terlalu rendang.
·         Masakan ibunya paling sedap.
·         Lukisan itu agak cantik.
Contoh ayat:
·        Kelakuan budak-budak itu nakal sekali.
·        Rumah di atas bukit itu cantik betul.
·        Pemandangan di situ indah nian.
Contoh ayat:
·       Pakaian pemuda itu amat kemas.
·       Pakaian pemuda itu kemas amat.
·       Sungai itu dalam sangat.
·       Sungai itu sangat dalam.

1.  Frasa Adjektif yang diperluas.
                Frasa adjektif yang diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas.
                Contoh :               Saya gemar lagu-lagu Melayu Asli. (X)
                                                Saya gemar akan lagu-lagu Melayu Asli. (√)
                                                Kami benci sikapnya itu. (X)
                                                Kami benci akan sikapnya itu. (√)

2.  Bentuk Kata Adjektif
  • Kata adjektif tunggal – terdiri daripada satu perkataan. Contohnya : terang, pendek, gemuk.
  • Kata adjektif terbitan -  kata adjektif yang menerima imbuhan awalan, sisipan, akhiran dan apitan.
  • Kata adjektif ganda – bermaksud makna keadaan sifat yang menyeluruh (besar-besar, cantik-cantik.)
  • Kata adjektif majmuk – rangkaian 2 kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. (merah jambu, hijau daun)

3. Kata Adjektif Terbitan
          i.  Imbuhan Awalan teR-
                Awalan ter- pada kata adjektif berfungsi sebagai penjelasan keadaan perbandingan atau
keadaan ‘paling’.
                Contoh:
                Ali ialah murid yang terkecil  di kelas itu. (paling kecil)
                Alan ialah murid yang terkacak di kelas itu. (paling kacak)

  • Apabila kata adjektif sudah berawalan ‘ter’ maka tidak perlu disertai oleh kata penguat yang lain.
Contoh:
                Zainal mendapat markah paling terbaik. (X)
                Zainal mendapat markah terbaik. (√)
                Ali mendapat markah paling baik. (√)

  • Jika kata adjektif berawalan ter- digunakan, kata penguat belakang tidak boleh hadir.
Contoh :
Stadium inilah yang terbesar sekali. (X)
Stadium inilah yang terbesar. (√)

       ii.    Imbuhan Awalan se-
                Awalan ‘se-‘ dapat menerbitkan kata adjektif yang berfungsi sebagai memberikan pengertian
              ‘sama dengan’.
                Contoh:
                Warna baju itu semerah darah. (sama merah dengan)
                Gadis itu secantik bidadari. (sama cantik dengan)

Kata adjektif awalan ‘se-‘ membawa makna ‘sama dengan’ maka tidak perlu diikuti dengan kata sendi ‘dengan’
Contoh:
                Kereta baharunya tidak secantik dengan kereta abang saya. (X)
                Kereta baharunya tidak secantik kereta abang saya. (√)

       iii.    Apitan ke-...-an
Apitan ke-...-an dapat menerbitkan kata adjektif yang mendukung makna menyerupai sifat atau sama seperti. Oleh itu, penggunaan kata ‘seperti’ sebelum kata adjektif apitan ‘ke-...-an’ adalah salah.
Contoh:
Matanya seperti kemerah-merahan akibat kurang tidur. (X)
Matanya kemerah-merahan akibat kurang tidur. (√)
Pertuturan pemuda itu seperti kearaban selepas pulang dari Jordan. (X)
Pertuturan pemuda itu kearaban selepas pulang dari Jordan. (√)

Apabila kata adjektif mengalami penggandaan, maka kata nama tidak boleh digandakan lagi untuk menunjukkan maksud jamak.
                Contoh:
                Barang-barang yang dijual di kedai itu murah-murah belaka. (X)
                Barang yang dijual di kedai itu murah-murah belaka. (√)

Rumus Penggunaan Kata Adjektif dan Kata Penguat.
Rumus

Ayat Contoh
sangat
amat         +   kata adjektif + sekali
sungguh

Rumah di atas bukit itu sungguh besar sekali.
ter-     +   kata adjektif
Razman merupakan murid yang terpandai di dalam kelasnya.
paling + kata adjektif
Bangunan itu paling tinggi di Malaysia.
paling + ter-  +  kata adjektif
X
Dialah paling tercantik.
paling + kata adjektif  +  sekali
X
Nora paling ayu sekali.
Ter-  +  amat/sangat  +  kata adjektif

X


X
X
X


X


KATA BILANGAN1.             Maksud:
Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu frasa nama : orang, binatang, benda atau perkara.

2.             Contoh Kata bilangan
               
Jenis Kata Bilangan
Contohnya
Kata bilangan tentu
1. Menunjukkan bilangan yang tertentu.
2. Boleh diikuti oleh penjodoh bilangan
Satu, dua, tiga, dan seterusnya
Contoh ayat: Dua ekor kambing.
Kata bilangan tak tentu. (Menunjukkan bilangan yang tidak tentu)
Beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah-setengah, dan sebagainya.
Contoh ayat: Segala maklumat akan dikumpulkan.
Kata bilangan pecahan.
(Menunjukkan bilangan berbentuk pecahan)
Suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya.
Contoh ayat: Hanya sepertiga ibu bapa murid tahun enam yang hadir ke majlis itu.
Kata bilangan pisahan.
(Menunjukkan bilangan yang berpisah)
Setiap, tiap-tiap.
Contoh ayat: Setiap orang dikehendaki membayar yuran sekolah dengan segera.
Kata bilangan himpunan.
(Menunjukkan sesuatu bilangan secara himpunan)
Kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan sebagainya.
Contoh ayat: Kebun Pak Abu menghasilkan berpuluh-puluh bakul durian setiap tahun.
Kata bilangan tingkat.
(Menunjukkan giliran atau urutan dalam sesuatu jumlah)
Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.
Contoh ayat: Abu mendapat tempat ketiga sahaja dalam peraduan lukisan.

3.             Kesilapan kata bilangan:
                a.  Tidak meletakkan penjodoh bilangan pada kata nama konkrit yang dibilang menggunakan
kata bilangan tentu.
SALAH
BETUL
Tiga motosikal itu berjenama Honda.
Tiga buah motosikal itu berjenama Honda.
Dua ribu telur ayam telah direbus untuk majlis kenduri.
Dua ribu biji telur ayam telah direbus untuk majlis kenduri.
Seratus calon telah menghadiri seminar UPSR.
Seratus orang calon telah menghadiri seminar UPSR.

b.  Menggandakan kata nama konkrit yang dibilang dengan kata bilangan tentu yang membawa maksud jamak (banyak).
SALAH
BETUL
Tiga puluh meja-meja di dalam bilik darjah kami telah rosak.
Tiga puluh meja di dalam bilik darjah kami telah rosak.
Empat pekerja-pekerja kilang terbunuh dalam kemalangan jalan raya.
Empat pekerja kilang terbunuh dalam kemalangan jalan raya.
Lapan ratus pelancong-pelancong asing diraikan dalam majlis yang gilang-gemilang.
Lapan ratus pelancong asing diraikan dalam majlis yang gilang-gemilang.
c. Menggunakan penjodoh bilangan bagi kata nama konkrit yang dibilang dengan kata bilangan tak tentu
kecuali kata bilangan tak serupa – beberapa.
SALAH
BETUL
Amran membeli beberapa buku cerita.
Amran membeli beberapa buah buku cerita.
(Tatabahasa Dewan m.s 197)
Para orang peniaga di pasar malam diseru agar mengutamakan kebersihan.
Para peniaga di pasar malam diseru agar mengutamakan kebersihan.
Sesetengah buah bas persiaran beroperasi secara haram.
Sesetengah bas persiaran beroperasi secara haram.

d.  Menggandakan kata nama konkrit yang dibilang dengan kata bilangan tak tentu.
SALAH
BETUL
Kebanyakan guru-guru hadir dalam mesyuarat kurikulum sekolah.
Kebanyakan guru hadir dalam mesyuarat kurikulum sekolah.
Semua surat-surat  telah dihantar kepada para tetamu.
Semua surat  telah dihantar kepada para tetamu.
Sebahagian daripada pekerja-pekerja warga asing masuk ke negara ini secara haram.
Sebahagian daripada pekerja warga asing masuk ke negara ini secara haram.

e.  Menggunakan kata singkatan kata bilangan himpunan dalam ayat.
SALAH
BETUL
Kedua buah pulau di negara ini mempunyai batu karang yang paling cantik di dunia.
Kedua-dua buah pulau di negara ini mempunyai batu karang yang paling cantik di dunia.
Antara kedua tugas, yang manakah lebih mudah?
Antara kedua-dua tugas, yang manakah lebih mudah?
Berbagai isu-isu dibincangkan dalam mesyuarat Persatuan Ibu dan Bapa.
Berbagai-bagai isu dibincangkan dalam mesyuarat Persatuan Ibu dan Bapa.

f.  Tidak meletakkan penjodoh bilangan pada kata nama konkrit yang dibilang dengan kata bilangan himpunan.
SALAH
BETUL
Ketiga-tiga anak Pak Halim menuntut di luar negara.
Ketiga-tiga orang anak Pak Halim menuntut di luar negara.
Beratus-ratus sate dihidangkan untuk pelancong dari Jepun.
Beratus-ratus cucuk sate dihidangkan untuk pelancong dari Jepun.
Beribu-ribu cakera padat tiruan dirampas dalam operasi pihak berkuasa.
Beribu-ribu keping cakera padat tiruan dirampas dalam operasi pihak berkuasa.

g.  Penggunaan kata bilangan tak tentu yang sudah membawa maksud jamak.
SALAH
BETUL
Para-para petugas di pameran buku sedia memberikan bantuan kepada pengunjung.
Para-para petugas di pameran buku sedia memberikan bantuan kepada pengunjung.
*Para tidak seharusnya digunakan untuk merujuk kepada golongan yang tidak dihormati seperti penjahat, pengganas, pengemis, penagih dan penipu.

h.  Tidak menggunakan kata bilangan himpunan yang betul.
SALAH
BETUL
Berbagai acara diadakan dalam karnival jualan murah.
Berbagai-bagai acara diadakan dalam karnival jualan murah.
Tiap pelanggan yang berkunjung ke restoran itu pasti berpuas hati dengan layanan mesra pekerjanya.
Tiap-tiap pelanggan yang berkunjung ke restoran itu pasti berpuas hati dengan layanan mesra pekerjanya.

i.      Penjodoh bilangan tidak perlu digunakan  untuk menghitung sesuatu kata nama ukuran, kata nama waktu dan kata nama abstrak yang tertentu.
Peringatan: Kata nama konkrit yang membawa maksud orang seperti mayat tidak perlu didahului oleh penjodoh bilangan.
SALAH
BETUL
Peserta pertandingan pidato diberi masa lima buah minit sahaja.
Peserta pertandingan pidato diberi masa lima minit sahaja.
Beberapa buah bahagian rumah pangsa itu telah retak.
Beberapa  bahagian rumah pangsa itu telah retak.
Tiga orang mayat mangsa lemas dijumpai terdampar di pantai.
Tiga  mayat mangsa lemas dijumpai terdampar di pantai.
               
                j.   Kata bilangan tentu tidak boleh didekatkan dengan kata bilangan.
               
SALAH
BETUL
Harga daging itu lapan setengah ringgit sahaja.
Harga daging itu lapan ringgit setengah sahaja.
Saya menunggu awak sudah dua setengah jam.
Saya menunggu awak sudah dua  jam setengah.